„Tinerii Dezbat”
Sâmbătă, 30.03.2013, s-a desfăşurat la Deva, Seminarul de formare a profesorilor coordonatori în vederea participării la concursul \"Tinerii Dezbat\", ediţia a IV-a. La acest seminar a participat Liceul Teoretic Mircea Eliade din Reşiţa, reprezentat de d-na prof. Cristina Neag. Concursul se adresează doar elevilor de liceu, clasele IX-XI.
În cadrul seminarului a fost realizat training-ul profesorilor coordonatori care vor pregăti până în 26 aprilie echipajele participante la concurs. Profesorii au fost iniţiaţi in tainele dezbaterii în format World Schools Style, au participat la activităţi de lucru în echipe pentru realizarea de moţiuni, de argumente şi contraargumente în cadrul unei dezbateri, au deprins metode de lucru si regulile de arbitraj într-un meci de dezbatere.
După pregătirea echipajelor, următoarea etapă este concursul care se va desfăşura la Timişoara în perioada 27-28 aprilie 2013. In cadrul Liceului Teoretic \"Mircea Eliade\" va funcţiona şi după concursul \"Tinerii dezbat\" un club de dezbateri în care elevii noştri vor continua să îşi exerseze competenţele de comunicare şi atitudinea tolerantă, democratică, necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa socială. Profesorii coordonatori sunt: Suru Luciana şi Neag Cristina de la liceul Teoretic \"Mircea Eliade\" din Reşiţa.


SURVIVAL SKILLS IN TODAY\'S WORLD
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Reșița este coordonatorul şi beneficiarul principal al proiectului Comenius multilateral, denumit SURVIVAL SKILLS IN TODAY\'S WORLD (Tehnici de supraviețuire în lumea de astăzi), realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții. Activitățile proiectului se vor desfășura în parteneriat cu școli din Italia, Polonia, Grecia și Turcia, în perioada septembrie 2012 - iunie 2014.
În cadrul acestui proiect, în perioada 17-22 martie 2013, o echipă de şase profesori (Cristina Lerch – coordonator proiect, Maria Crişan, Luciana Suru, Corina Chiseliţă, Carmen Todosie şi Dragoş Popa) şi şase elevi (Larisa Lazăr, Pepa Eugen, Murariu Andrei, Murariu Andreea, Radu Alexandru şi Bârţă Alexandra) de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Reșița au participat la o mobilitate internațională în orașul Tuszyn din Polonia. Este a doua reuniune de proiect, după ce în luna decembrie a anului trecut a avut loc o deplasare a unei alte delegații a Liceului Teoretic „Mircea Eliade” în Italia.
Un obiectiv al proiectului este acela de dezvoltare a laturii interculturale a personalității tinerilor. De asemenea, proiectul își propune să insufle elevilor ideea de apartenență la spațiul european, să dezvolte competențe de supraviețuire în mediul natural şi urban, să pregătească tinerii pentru provocările de călătorie în Europa, să-şi dezvolte abilitățile de orientare, negociere şi mediere a conflictelor, principiile de protecție a mediului, de comunicare în limba engleză ca limbă țintă al proiectului, abilități și competențe IT.